espl
Electronic Sports Professional League
  • برای استفاده از مزایای سکه ریزون نیاز به عضویت در این طرح می باشد
  • پرداخت به شما فقط از طریق شماره کارت ثبت شده مطابق با نام کاربری ثبت شده در فرم ثبت نام امکان پذیر است.
  • در ثبت اطلاعات دقت کافی داشته و اطلاعات را بر اساس مشخصات صحیح وارد کنید.
  • هر کاربر مجاز به داشتن تنها یک کد عضویت می‌باشد
  • تمامی امور کاربری بر اساس کد ثبت‌نامی شما صورت می‌گیرد.
  • پس از اینکه اعتبار شما حداقل به 100 هزار تومان رسید، ملبغ شما به صورت اتوماتیک به حساب معرفی شده در فرم ثبت نام شما واریز می‌شود
  • عضویت در کانال تلگرامی : کانال سکه‌ریزون