espl
Electronic Sports Professional League
لیگ حرفه ای ورزش های الکترونیک FAQ (سوالات رایج کاربران)شاخه: اصلی -> مسابقات

سوال
·  مسابقات بر روی چه کنسولی انجام می‌شود؟
·  مسابقات در چه گروه سنی برگزار می‌شود؟
·  مسابقات در چه رشته‌هایی برگزار می‌شود؟
·  مسابقات به چه نحوی برگزار می‌شوند؟
·  قوانین حاکم بر مسابقات به چه صورت است ؟
·  داوری مسابقات چه گونه است؟
·  آیا داوران حق شرکت در مسابقه را دارند؟

پاسخ
·  مسابقات بر روی چه کنسولی انجام می‌شود؟

در حال حاضر مسابقات بر روی کنسول‌های نسل هشتم (Ps4 و (Xbox1 و رایانه‌های شخصی برگزار می‌شود.

[ بالای صفحه ]

·  مسابقات در چه گروه سنی برگزار می‌شود؟

مسابقات مطابق با استاندارد سنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار می‌شود.

[ بالای صفحه ]

·  مسابقات در چه رشته‌هایی برگزار می‌شود؟

به علت محدودیت‌های موجود در برگزاری مسابقات از سوی مراجع رسمی کشوری مسابقات در رشته‌های FIFA و PES برگزار می‌شود.

[ بالای صفحه ]

·  مسابقات به چه نحوی برگزار می‌شوند؟

برگزاری مسابقات در لیگ حرفه‌ای ورزش‌های الکترونیک به‌صورت برخط (آنلاین) هست.

[ بالای صفحه ]

·  قوانین حاکم بر مسابقات به چه صورت است ؟

تمامی مسابقات طبق قوانین مسابقات کشوری و بین‌المللی برگزار می‌شوند و ورزشکار موظف به مطالعه آن هست.

[ بالای صفحه ]

·  داوری مسابقات چه گونه است؟

داوری مسابقات در موارد عادی طبق قانون و در موارد خاص به‌صورت تشکیل کمیته‌ی داوران اجرا خواهد شد.

[ بالای صفحه ]

·  آیا داوران حق شرکت در مسابقه را دارند؟

لازم به ذکر است هیچ‌یک از داوران مسابقه در حال اجرا حق شرکت در همان مسابقه را ندارند.

[ بالای صفحه ]